başbozar baş‧bo‧zar

Tertip-düzgüni bozýan, kanuna boýun egmeýän, özbaşdaklyk edýän.

  • Başbozarlara berk çäre görülmelidir.


Duş gelýän formalary
  • başbozarlar
  • başbozarlara
  • başbozarlary
  • başbozarlaryň
  • başbozarlygyň
  • başbozarlyk
  • başbozary
  • başbozaryň