başarjaňlyk

Işi oňaryp bilijilik, ugur tapyjylyk, ukyplylyk, gaýratlylyk.

 • Durmuş hem göreş tejribesi onda uly başarjaňlyk emele getiripdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem başarjaňlyk - başarjaňlygy.


Duş gelýän formalary
 • başarjaňlyga
 • başarjaňlygy
 • başarjaňlygydyr
 • başarjaňlygyna
 • başarjaňlygynda
 • başarjaňlygyndan
 • başarjaňlygyny
 • başarjaňlygynyň
 • başarjaňlygyň
 • başarjaňlykda
 • başarjaňlykdyr
 • başarjaňlyklar
 • başarjaňlyklary
 • başarjaňlyklaryna
 • başarjaňlyklaryny
 • başarjaňlyklarynyň
 • başarjaňlyklaryň
 • başarjaňlykly