baýak

Ol gün, arada, öň öňräk.

  • Ýoly düşüp ol baýak, Agabaý öýme geldi. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Baýak bir şagaly urup, beýnisini pytratdym. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Saýak ýörme, taýak bar, şindiden däl, baýak bar. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem baýak - baýagy.