baý-feodal baý-feo‧dal

[ba:ý-feodal]

Feodalizm jemgyýetiniň ekspluatatorlary.

baý-feodal gözi bilen garamak

Köne däp-adat bilen garamak, biriniň hukugyny kemeltmek.

  • Aýalyna baý-feodal gözi bilen garaýar. («Tokmak» žurnaly)