bütinleýin bü‧tin‧le‧ýin hal

[büti:nleýin]

seret bütinleý

  • Aýsoltan ýylgyryş alamatyny bütinleýin gizläp bilmedi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Emma häzirki kerwen, häzirki argyşçy bütinleýin başgady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)