bütinleý bü‧tin‧leý

[büti:nleý]

  1. Düýbünden, düýpgöter.

  2. Boýdan-başa, tutuş, doly.

    • Toýhana ýazylsyn bütinleý haly, gözeller geýinsin gülälek ýaly. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • bütinleýin