bürmek bür‧mek 1

Botanika Dik ösýän we daşy tüýjümek uzynja çogdam däneli birýyllyk haşal ot, ýapyşak.

 • Onuň endam-janyna bürmek ýapyşypdyr.

bürmek bür‧mek 2 işlik

 1. Ýygyrmak, büzmek.

  • Haltanyň agzyny büzmek.

 2. Çytmak, ýygyrmak.

  • Ol öz-özünden ýylgyryp, öýüniň gapysyny açdy-da, birden gaşlaryny gaharly bürüp, bosagada togtady. (N. Jumaýew, Ak derek)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem bürmek - bürdüm, bürdüň, bürüpdir.


Duş gelýän formalary
 • bürdi
 • büren
 • bürendi
 • bürerin
 • büresi
 • bürme
 • bürmegi
 • bürmek
 • bürmeklerini
 • bürmesin
 • bürmez
 • bürmäni
 • bürmäniň
 • bürüp
 • bürýärdi