bürenmek bü‧ren‧mek işlik

 1. Bir zat bilen örtünmek, ýapynmak.

  • Aşgabat bürendi gök begres baga. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Şunuň ýaly ýakymly säher çagynda ýorgana bürenip ýatmak bolarmy diýsene! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Başa bürenjek atynmak.


Duş gelýän formalary
 • bürendi
 • bürenen
 • bürenendigini
 • büreneni
 • bürenensoň
 • bürenerdi
 • bürenibem
 • bürenip
 • bürenipdi
 • bürenipdir
 • bürenjege
 • bürenjegi
 • bürenjeginden
 • bürenjegine
 • bürenjegini
 • bürenjeginiň
 • bürenjegiň
 • bürenjek
 • bürenjeklerini
 • bürenjekleriniň
 • bürenmegi
 • bürenmek
 • bürenmeli
 • bürenmez
 • bürenmeýändigini
 • bürense
 • bürenýän
 • bürenýärler