bürenjek bü‧ren‧jek

Aýallaryň başyna atynýan çabydy.

 • Bürenjek hem atynypdyr, aýagynda gara paşmak. (Çary Aşyr, Poemalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bürenjek - bürenjegi.


Duş gelýän formalary
 • bürenjege
 • bürenjegi
 • bürenjeginden
 • bürenjegine
 • bürenjegini
 • bürenjeginiň
 • bürenjegiň
 • bürenjeklerini
 • bürenjekleriniň
 • bürenjekli