büremek bü‧re‧mek işlik

 1. Bir zadyň üstüni, daş-töweregini görünmez ýaly edip örtmek.

  • Ol ýerde giň ýoly baglar büreýärdi.

 2. Başa bürenjek atmak, başyny örtmek.


Duş gelýän formalary
 • büredi
 • bürediler
 • bürejek
 • büremek
 • büreýän
 • büreýär
 • büreýärdi
 • büreýärler
 • bürän
 • bürände
 • büräni
 • büräp
 • büräpdi
 • büräpdir
 • büräpdir-de
 • bürärdi
 • bürärin