bürelmek bü‧rel‧mek işlik

Bir zadyň üsti örtülmek, bir zat bilen ýüzi ýapylmak, gerilmek.

 • Ozalky wagtda aýal-gyzlaryň elmydama bürelgidi ýüzleri. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 • Kiçijik ak mata onuň aýaklaryna, bedeniniň üstüne bürelipdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • büreldi
 • bürelen
 • büreler
 • bürelerden
 • bürelere
 • büreleri
 • bürelip
 • bürelipdi
 • bürelipdir
 • bürelmegi
 • bürelmek
 • bürelmeklik
 • bürelýär