bürünç bü‧rünç 1

Mis bilen galaýyndan emele gelýän metal.

 • Şkaflaryň üstünde bürünçden ýasalan býust bardy. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

 • Ýazbibi sary bürünç semewary getirip, stoluň üstünde goýdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bürünç - bürünji.

bürünç bü‧rünç 2

Botanika seret tüwi

 • Atyň kişmiş iýermi, bürünç iýermi, bürünç iýermi? («Görogly» eposy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bürünç - bürünji.


Duş gelýän formalary
 • bürünji
 • bürünjiň
 • bürünçde
 • bürünçden
 • bürünçdenmi
 • bürünçdäki
 • bürünçler
 • bürünçlerden
 • bürünçlere