bürülmek bü‧rül‧mek işlik

  1. Ýygrylyp büzülmek.

    • Temmäki haltanyň agzy bürülgidi.

  2. Ýygrylmak, çytylmak.

    • Gözleri gije-gündiz bürlüp dur. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem bürülmek - bürler, bürlüpdir.


Duş gelýän formalary
  • bürlüp
  • bürülmek