bürüşdirmek bü‧rüş‧dir‧mek işlik

 1. Ýygyrmak, çytmak.

  • Ol çogdam gaşlaryny bürüşdirip, esli saklandy. («Kolhoz günleri»)

 2. Bedeniň bir ýerini ýa-da bir zady oda ýa-da gaýnan suwa ýakyp çürüşdirmek.

  • Ädigimi oda bürüşdirdim.


Duş gelýän formalary
 • bürüşdirdi
 • bürüşdirdim
 • bürüşdirip
 • bürüşdirmek
 • bürüşdirýän