bükmek bük‧mek işlik

 1. Zady epmek, egmek.

  • Bir eliniň barmaklary bilen beýlekisiniň barmaklaryny büküp gözlerini asmana dikip, ahyr soňy hem jogaba garaşýan Baýrama naýynjar garady. (N. Jumaýew, Ak derek)

 2. Gyralaryny epip, biri-birine berkitmek, eplemek.

  • Ertir bilen börek büküp goýupdym. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem bükmek - bükdüm, bükdüň, büküpdir.

bil bükmek

seret bil

 • Ozalky daýhançylygyň agyr zähmeti bilimi bükdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • bükdi
 • bükdüler
 • bükdüm
 • büken
 • bükme
 • bükmek
 • bükmekdir
 • bükmeli
 • bükmäge
 • büksem
 • büküp
 • büküpdiler
 • bükýär
 • bükýärler