bükülmek bü‧kül‧mek işlik

 1. Egretmek, epilmek.

  • Arassa misden ýasalan zatlar tiz wagtda kütelýär we aňsat bükülýär eken. (SSSR taryhy)

 2. Aşak egilmek, ýapyrylmak.

  • Nätanyş biraz wagt durup, agajyň sütünden aýryldy, büküldi we gapdaldaky agaja tarap ylgady. («Mydam taýýar» gazeti)

bil bükülmek

seret bil

 • Bili bükülmändir, sakgaly ak däl. (A. Nyýazow, Şygyrlar)

iki bükülmek

Lepbeý diýip durmak, gorkyňdan baş egmek.

 • Ol gorkup, iki bükülip, ýere giräýjek bolýar.


Duş gelýän formalary
 • büküldi
 • büküldi-de
 • büküldim
 • bükülen
 • bükülibem
 • bükülip
 • bükülipdi
 • bükülipdir
 • bükülme
 • bükülmek
 • bükülmeklige
 • bükülmesin
 • bükülmez
 • bükülmezden
 • bükülmezi
 • büküläýdi
 • bükülýän
 • bükülýär
 • bükülýärdi