bükük bü‧kük

Egik, epilen.

  • Bükük, tüňňi kebze oňly zadyň üstünden eltmejek ýalydy. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bükük - bükügi.


Duş gelýän formalary
  • büküklik