böldürmek böl‧dür‧mek işlik

[böldürmek]

  1. Bir zady bölüp-bölüp paýlatmak.

  2. Ownuk böleklere bölekletmek, ownutmak.

    • Bäşlik puly böldürmek.


Duş gelýän formalary
  • böldürip
  • böldüripdik
  • böldüripdirler
  • böldüriň
  • böldürmek
  • böldürmän