bökmek bök‧mek işlik

 1. Towsup bir ýerden geçmek, towusmak.

 2. Bir zadyň üstünden özüňi aşak oklamak.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem bökmek - bökdüm, bökdüň, böküpdir.


Duş gelýän formalary
 • bökdi
 • bökdi-de
 • bökdügim
 • bökdük
 • bökdüler
 • bökdüm
 • bökeliň
 • böken
 • bökende
 • bökendigini
 • bökenimde
 • bökenlerinde
 • böker
 • bökerdi
 • bökerdiň
 • bökerinmi
 • bökerkä
 • bökerli
 • bökersiň
 • bökesi
 • bökesim
 • bökeýin
 • bökjegi
 • bökjek
 • bökjekdi
 • bökme
 • bökmedi
 • bökmegi
 • bökmegimi
 • bökmegiň
 • bökmejek
 • bökmek
 • bökmeklige
 • bökmekligi
 • bökmeklik
 • bökmeli
 • bökmelimi
 • bökmez
 • bökmezligine
 • bökmezlik
 • bökmeýärler
 • bökmäge
 • bökmäge-de
 • bökmän
 • bökmäň
 • bökse
 • bökse-de
 • böksene
 • bökäýmek
 • bökübem
 • böküp
 • böküpdir
 • böküpdirler
 • böküň
 • bökýän
 • bökýändir
 • bökýänini
 • bökýänlere
 • bökýänligi
 • bökýär
 • bökýärdi
 • bökýärin
 • bökýärkä
 • bökýärler