bökjekleşmek bök‧jek‧leş‧mek işlik

Towsaklaşyp ýörmek, bökejekleşmek.

 • Taýçanaklar bökjekleşip oýun edişýärdiler. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Çagalar bökjekleşip oýnaýarlar. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • bökjekleşenlerinde
 • bökjekleşenlerini
 • bökjekleşip
 • bökjekleşmek
 • bökjekleşýän
 • bökjekleşýäne
 • bökjekleşýär
 • bökjekleşýärdi
 • bökjekleşýärdiler