bökejeň bö‧ke‧jeň 1

Beýik ökjeli (köwüş, ädik).

  • Aýagy bökejeň Hywa ädikli ýigit onuň keýpine geldi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

bökejeň bö‧ke‧jeň 2

Bökmäge ykjam (ökdelik bilen towusýan, bökýän).