böküşmek bö‧küş‧mek işlik

 1. Birnäçe bolup bökmek, köpçülik bolup towsuşmak, yzly-yzyna bökmek.

  • Biz maşyndan böküşip düşdük. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Çekirtgeler böküşýärler, gurçuklar, tomzaklar süýrenýärler. (M. N. Skatkin, Jansyz tebigat)

 2. Towsup oýnaşmak, şatlanyşmak.

  • Tans edip böküşýär oglanlar, gyzlar. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • böküşeli
 • böküşip
 • böküşiň
 • böküşleriniň
 • böküşligiň
 • böküşme
 • böküşmek
 • böküşmäge
 • böküşýän
 • böküşýär
 • böküşýärdi
 • böküşýärdiler
 • böküşýärler