azaplanmak a‧zap‧lan‧mak işlik

[aza:planmak]

Azap berilmek, sütem edilmek, horlanmak.

  • Emma azaplanan, masgaralanan gyzyň ýüreginde siziň bütin ömrüňizi awulajak zäherden başga näme tapyp bilersiňiz. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
  • azaplanan
  • azaplanyp