azaltmak a‧zalt‧mak işlik

[a:zaltmak]

 1. Bir zady kemeltmek, egismek, egsik etmek, gowzatmak.

  • Seriýe daýza onunjy güni azyklyklarynyň tükenip başlanyny duýdy we gündelik harjy ep-esli azaltdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 2. Öňki bolşundan peseltmek, gowşatmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem azaltmak - azaldýar, azaldar, azaldypdyr.


Duş gelýän formalary
 • azaldan
 • azaldana
 • azaldandygy
 • azaldandygyny
 • azaldandyklaryny
 • azaldar
 • azaldarsyňyz
 • azaldaýmasyn
 • azaldyp
 • azaldypdy
 • azaldypdyr
 • azaldypdyrlar
 • azaldýan
 • azaldýandygy
 • azaldýandygyny
 • azaldýanlygy
 • azaldýar
 • azaldýardy
 • azaldýarlar
 • azaltdy
 • azaltdyk
 • azaltdylar
 • azaltjak
 • azaltjakdygyny
 • azaltmady
 • azaltmaga
 • azaltmagy
 • azaltmagyna
 • azaltmagyny
 • azaltmagynyň
 • azaltmagyň
 • azaltmak
 • azaltmakda
 • azaltmakdan
 • azaltmakdy
 • azaltmaklary
 • azaltmaklaryny
 • azaltmaklyga
 • azaltmaklygyna
 • azaltmaklygyň
 • azaltmaklyk
 • azaltmakçy
 • azaltmaly
 • azaltmalydygyny
 • azaltmalydyr
 • azaltman
 • azaltmazdan
 • azaltmaýar
 • azaltsa-da