azalmak a‧zal‧mak işlik

[a:zalmak]

 1. Kemelmek, egsilmek, az bolmak, gowzamak.

  • Onuň suwunyň mukdary 940 kubometr azaldy.

 2. Öňki derejesinden az bolmak gowşamak, gysgalmak, ýuwaşamak.

  • Gowaçanyň iç işi biraz azalypdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Ojakdaky ot sönýärdi, tüsse azalýardy we içeri sowaýardy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • azalan
 • azalanda
 • azalandygy
 • azalandygyna
 • azalandygyny
 • azalanok
 • azalanokdy
 • azalansoň
 • azalany
 • azalanyny
 • azalar
 • azalardy
 • azalarly
 • azaldy
 • azaldygyça
 • azaldykça
 • azaldylar
 • azaldymy
 • azaldyr
 • azaljagyny
 • azalma
 • azalmady
 • azalmaga
 • azalmagy
 • azalmagydyr
 • azalmagyna
 • azalmagynda
 • azalmagyndan
 • azalmagyny
 • azalmagynyň
 • azalmagyň
 • azalmak
 • azalmakdan
 • azalmaly
 • azalmalydyr
 • azalman
 • azalmandygyny
 • azalmandyrlar
 • azalmasy
 • azalmasyny
 • azalmaz
 • azalmazlygy
 • azalmazlygynyň
 • azalmaýan
 • azalmaýandygy
 • azalmaýandygyny
 • azalmaýar
 • azalmaýardy
 • azalsa
 • azalsa-da
 • azalsyn
 • azalyp
 • azalypdy
 • azalypdyr
 • azalyň
 • azalýan
 • azalýandygy
 • azalýandygyna
 • azalýandygyny
 • azalýandyr
 • azalýanlygy
 • azalýanlygyny
 • azalýanlygynyň
 • azalýanyna
 • azalýanyny
 • azalýança
 • azalýar
 • azalýardy
 • azalýarlar