azal

Ýer sürmek üçin ulanylýan köne gural.

  • Azalyň oky ýerinde bolsa-da tutawajy çykypdyr, demri poslapdyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)