azal a‧zal

Ýer sürmek üçin ulanylýan köne gural.

 • Azalyň oky ýerinde bolsa-da tutawajy çykypdyr, demri poslapdyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • azala
 • azalda
 • azaldan
 • azaldy
 • azaldylar
 • azaldymy
 • azaldyr
 • azallar
 • azallara
 • azallarda
 • azallary
 • azallaryny
 • azallarynyň
 • azallaryň
 • azally
 • azalsyz
 • azaly
 • azalyny
 • azalynyň
 • azalyň
 • azalça