az az sypat

[a:z]

San, mukdar taýdan köp bolmadyk, ýeterlik bolmadyk, kem.

 • Goý, adamlaryň sany az bolsun. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)

az salym

Az wagt, birneme wagt.

 • Az salymdan süýji uka batdylar. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 • Ol ýene az salym dymyp oturdy.


Duş gelýän formalary
 • aza
 • azady
 • azam
 • azda
 • azdan
 • azdy
 • azdygy
 • azdygyna
 • azdygyndan
 • azdygyny
 • azdylar
 • azdym
 • azdyr
 • azdyrlar
 • azlar
 • azlara
 • azly
 • azlyga
 • azlygy
 • azlygyna
 • azlygynda
 • azlygyndan
 • azlygyny
 • azlygynyň
 • azlygyň
 • azlyk
 • azlykda
 • azlykdady
 • azlykdan
 • azlykdy
 • azlykdyr
 • azlylygy
 • azlylyk
 • azmy
 • azmyş
 • azragam
 • azragy
 • azragyny
 • azrak
 • azrakdyr
 • azy
 • azym
 • azymy
 • azymyz
 • azyna
 • azyndan
 • azynyň
 • azyň
 • azyňa