atom a‧tom at

Himiki elementiň ýadrodan we elektronlardan ybarat ownujak bölegi.

 • Maddalaryň bize belli bolan owunjak bölejikleri-molekulalar, atomlar, elektronlar we başgalar fiziki jisimlerdir. («Fizika» kursy)


Duş gelýän formalary
 • atoma
 • atomda
 • atomdaky
 • atomdan
 • atomdyr
 • atomlar
 • atomlara
 • atomlarda
 • atomlardaky
 • atomlardan
 • atomlary
 • atomlaryna
 • atomlarynda
 • atomlaryndan
 • atomlaryny
 • atomlarynyň
 • atomlaryň
 • atomly
 • atomsyz
 • atomy
 • atomyna
 • atomynda
 • atomyndaky
 • atomyndan
 • atomyny
 • atomynyň
 • atomyň