atmosfera at‧mos‧fe‧ra

 1. Ýeriň daş-töweregini gurşap alýan gaz görnüşli gatlak.

 2. Gazlaryň basyş güýjüni ölçemek birligi.

  • Onuň basgysyny 68 atmosfera çenli ýetirýär.


Duş gelýän formalary
 • atmosferada
 • atmosferadaky
 • atmosferadan
 • atmosferalary
 • atmosferany
 • atmosferanyň
 • atmosferanyňky
 • atmosferasy
 • atmosferasyna
 • atmosferasynda
 • atmosferasyndaky
 • atmosferasyny
 • atmosferasynyň
 • atmosferasyz
 • atmosferaň