atlanmak at‧lan‧mak işlik

 1. Ata münmek, ata münüp gitmek.

  • Rugsat berseň atlanaýyn, Aýlar jan! (B. Kerbabaýew, Aýlar)

 2. Bir ýana gitmek üçin ýola düşmek, şaýlanmak.


Duş gelýän formalary
 • atlanaly
 • atlanalyň
 • atlanan
 • atlanana
 • atlananda
 • atlanandygy
 • atlanandyr
 • atlananlaryna
 • atlananlygy
 • atlanansoň
 • atlananyny
 • atlanar
 • atlanardylar
 • atlanarlar
 • atlanaryn
 • atlanarys
 • atlanaýsam
 • atlanaýyn
 • atlandy
 • atlandy-da
 • atlandygym
 • atlandygymyz
 • atlandyk
 • atlandylar
 • atlandym
 • atlandyr
 • atlandyň
 • atlanjagynyň
 • atlanjak
 • atlanmaga
 • atlanmaga-da
 • atlanmagymyza
 • atlanmagyna
 • atlanmagyny
 • atlanmak
 • atlanmakçy
 • atlanmaly
 • atlanmalydygyny
 • atlanman
 • atlanmandyklaryna
 • atlanmasyn
 • atlanmazyndan
 • atlanmaýardy
 • atlansa
 • atlansa-da
 • atlansyn
 • atlanybam
 • atlanyp
 • atlanypdy
 • atlanypdylar
 • atlanypdyr
 • atlanypdyr-da
 • atlanypdyrlar
 • atlanyň
 • atlanýan-da
 • atlanýandygy
 • atlanýanlaryň
 • atlanýanyny
 • atlanýar
 • atlanýardy
 • atlanýardylar