atarmak a‧tar‧mak işlik

 1. Ojagyň üstünde goýmak, nahar bişirmek.

  • Aýallar nan bişirmek, nahar atarmak bilen meşguldy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 2. Ugratmak, ýola salmak.

  • Myhmany atar, başyňy gutar. (nakyl)

atarmak a‧tar‧mak işlik

Batyr, edermen, gahryman.


Duş gelýän formalary
 • ataram
 • ataran
 • ataranda
 • ataranlygy
 • ataransoň
 • atarany
 • atarardy
 • atardy
 • atardyk-da
 • atardylar
 • atardym
 • atarjak
 • atarmady
 • atarmaga
 • atarmagy
 • atarmak
 • atarmakçy
 • atarman
 • atarsaňyz
 • ataryp
 • atarypdy
 • atarypdyr
 • atarypdyr-da
 • atarypdyrlar
 • ataryň
 • atarýar
 • atarýardy
 • atarýarka
 • atarýarlar