atabir-enebir a‧ta‧bir-e‧ne‧bir

[atabi:r-enebi:r]

Bir ene-atadan doglanlar.

  • Atabir-enebir çagalar.