ata-baba a‧ta-ba‧ba

[ata-ba:ba]

Nesil boýunça öňki ýaşap geçen adamlar, bir halkyň geçmişde ötüp geçen adamlary.

  • Örsgeldiniň asly ata-babasynyň garyp bolşy ýaly, oňa baý miras hem ýetmändi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Biz bu göreşi ata-babamyzdan öwrendik. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)