asyr a‧syr

Ýüz ýyl, ýüz ýyl arasyndaky wagt, döwür.

 • Halk köpçüligi arasynda asyrlar boýy dilden-dile, nesilden-nesle geçip, ýatdan aýdylýan şahyrana döredijilige halk döredijiligi diýilýär. («Edebiýat»)

 • Mämiýew ýerinden galyp, onuň bilen gadyrdan görüşdi-de, geçen asyryň şaýady-mis kündügini alyp daşary çykdy. (N. Jumaýew, Ak derek)

orta asyr

Ýewropanyň taryhynda 5 asyrdan 15 asyra çenli bolan döwür.


Duş gelýän formalary
 • asyra
 • asyrda
 • asyrdaky
 • asyrdan
 • asyrdanam
 • asyrdy
 • asyrdyr
 • asyrlar
 • asyrlar-da
 • asyrlara
 • asyrlarda
 • asyrlardaky
 • asyrlardan
 • asyrlardy
 • asyrlardyr
 • asyrlary
 • asyrlarydyr
 • asyrlaryn
 • asyrlaryna
 • asyrlarynda
 • asyrlaryndaky
 • asyrlaryndan
 • asyrlaryny
 • asyrlarynyň
 • asyrlaryň
 • asyrlaýyn
 • asyrlygyna
 • asyrlyk
 • asyrlylyk
 • asyrsyň
 • asyry
 • asyrydyr
 • asyrymyz
 • asyrymyzda
 • asyrymyzy
 • asyrymyzyň
 • asyryn
 • asyryna
 • asyrynda
 • asyryndaky
 • asyryndan
 • asyryny
 • asyrynyň
 • asyrynyňmy
 • asyryň
 • asyryňdan