asylmak a‧syl‧mak işlik

 1. Çüýden ýa-da başga bir zatdan ildirilip goýulmak, ildirilmek.

  • Goýunlaryň eti agaçdan asyldy.

 2. Ulagdan ýa-da maşyndan ýapyşmak, asylyşmak.

 3. Dara çekilip, ölüm jezasy berlip öldürilmek.

 4. Öz boýnuňa ýüz salyp dartylyp ölmek, özüňi öldürmek.


Duş gelýän formalary
 • asylam
 • asylamok
 • asylan
 • asylana
 • asylanda
 • asylandygyny
 • asylandyr
 • asylanlar
 • asylanlardyr
 • asylany
 • asylanym
 • asylar
 • asylara
 • asylardym
 • asylaýmakdan
 • asylaýyn
 • asyldy
 • asyldylar
 • asyljak
 • asyljakdygyny
 • asylma
 • asylmadyk
 • asylmaga
 • asylmagy
 • asylmagyna
 • asylmak
 • asylmalar
 • asylmaly
 • asylmalydyr
 • asylman
 • asylmazdan
 • asylmaýar
 • asylsaň
 • asylyp
 • asylypdy
 • asylypdyr
 • asylýan
 • asylýandygyny
 • asylýar
 • asylýardy