asylly a‧syl‧ly sypat

Salykatly, agras, abraýly.

 • Onuň özi bir asylly ýeriň maşgalasy bolmaga çemeli. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Parahatlygy gorap saklamakdan, urşuň öňüni almakdan asylly wezipe ýokdur. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • asyllydy
 • asyllydygymy
 • asyllyja
 • asyllylaryň
 • asyllylygy
 • asyllylygymyzyň
 • asyllylygyna
 • asyllylygyň
 • asyllylyk
 • asyllylykdyr
 • asyllysy