asfaltlamak as‧falt‧la‧mak işlik

Asfalt etmek, asfalt bilen örtmek.

  • Indi köçeleri asfaltlamak işi gutaryp barýar.


Duş gelýän formalary
  • asfaltlamaga
  • asfaltlamak
  • asfaltlandy
  • asfaltlar
  • asfaltlaryny