asdyrmak as‧dyr‧mak işlik

 1. Asylýan ýerden ýa-da ýokardan ildirtmek, birine asyp goýdurmak.

  • Paltony asdyrmak. Geýimleri asdyrmak.

 2. Dara çekip, ölüm jezasyny berdirmek.

  • Çaparyň dilini kesdirjek boldy, Buýruk berip, dardan asdyrjak boldy. (A. S. Puşkin, Ertekiler)


Duş gelýän formalary
 • asdyrjak
 • asdyrma
 • asdyrmak
 • asdyrman
 • asdyryp
 • asdyrypdyr
 • asdyryň