arzanlatmak ar‧zan‧lat‧mak işlik

[arza:nlatmak]

Nyrhyny peseltmek, arzan etmek, bahasyny aşaklatmak.

  • Köp ulanylýan önümleriň bahalaryny barha arzanlatmak işi barada degişli çäreler görülýär.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem arzanlatmak - arzanladýar, arzanladar, arzanladypdyr.


Duş gelýän formalary
  • arzanladan
  • arzanladyp
  • arzanladypdyr
  • arzanladýar
  • arzanlatmaga
  • arzanlatmagyň
  • arzanlatmak
  • arzanlatmalar