arza ar‧za at

Bir zat hakda hat üsti bilen edilýän şikaýat, haýyş.

 • Ogluň-da şu ýyl gitmäge göwnemeýär, galmak üçin arza ýazdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • arza-da
 • arzada
 • arzadaky
 • arzadan
 • arzalar
 • arzalara
 • arzalarda
 • arzalardan
 • arzalary
 • arzalaryna
 • arzalaryny
 • arzalarynyň
 • arzalaryň
 • arzalaryňa
 • arzaly
 • arzam
 • arzama
 • arzamy
 • arzamyza
 • arzamyň
 • arzany
 • arzanyň
 • arzasy
 • arzasydyr
 • arzasyna
 • arzasynda
 • arzasyndaky
 • arzasyndan
 • arzasyny
 • arzasynyň
 • arzasyz
 • arzaça
 • arzaň
 • arzaňdan
 • arzaňy
 • arzaňyza
 • arzaňyzy