artykmaç ar‧tyk‧maç

 1. Gereginden agdyk, köp, artyk, süýşük.

  • Daýhanda malyna emlemäge artykmaç galla nirede? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gylýallaň hem düýeleň näçe bolsa plany, Bizde artykmaç bolýa, sizde nähili, dostum? (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

 2. Ajaýyp, gowy, oňat, gözel, tapawutly, aýratyn.

 3. Gereksiz, biderek, gereginden artyk.

  • Aşyryň oňa artykmaç azar beresi gelmedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 4. Mundan beýläk, indi, dagy.

  • Töwerekdäki eýmenç görnüşe artykmaç çydaman, Artyk içerik girdi. Artykmaç çydara hiç kimde takat galmadyk ýaly göründi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem artykmaç - artykmajy.


Duş gelýän formalary
 • artykmajam
 • artykmajy
 • artykmajyny
 • artykmaçdy
 • artykmaçdygy
 • artykmaçdygyna
 • artykmaçdygyny
 • artykmaçdyr
 • artykmaçlary
 • artykmaçlaryna
 • artykmaçlyga
 • artykmaçlygy
 • artykmaçlygydy
 • artykmaçlygydyr
 • artykmaçlygymyz
 • artykmaçlygymyzdyr
 • artykmaçlygyna
 • artykmaçlygyndan
 • artykmaçlygyny
 • artykmaçlygynyň
 • artykmaçlygyň
 • artykmaçlyk
 • artykmaçlykda
 • artykmaçlykdan
 • artykmaçlykdyr
 • artykmaçlylary
 • artykmaçlylygy