artyklyk ar‧tyk‧lyk

 1. Agdyklyk, köplük, zyýatlyk, artykmaçlyk.

  • Ýene bir kürüşgejik bolaýsa, artyklyk etmejek eken-diýdi. («Tokmak» žurnaly)

 2. Tapawutlylyk, aýratynlyk.

  • Onuň senden artykmaçlygy görnüp dur ahyry.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem artyklyk - artyklygy.


Duş gelýän formalary
 • artyklygy
 • artyklygyna
 • artyklygyndan
 • artyklygyny
 • artyklygynyň
 • artyklygyň
 • artyklykdan