arterioskleroz ar‧te‧riosk‧le‧roz

Medisina Arteriýa sklerozy, arteriýanyň gapdaljyklarynyň çişip galňamagy hem-de öz çeýeligini ýitirmegi bilen peýda bolýan kesel.