artel ar‧tel

 1. Bir hünärdäki adamlaryň, esasan hem senetçileriň önümçilik birleşigi.

 2. Önümçilik serişdelerini umumylaşdyrmak esasynda kollektiw hojalygy alyp barmak üçin, raýatlaryň önümçilik birleşiginiň esasy sosialistik formasy.

  • Arteliň düzgünnamasyny köpçülige düşündirmek komsomollaryň borjy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ol ikisi düýpde, artelden alan dokmalarynyň üstünde ýüzlerini galdyrman çitýärdiler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Artele tabşyrylan düýp halylaryň hemmesi birinji sortdan geçdi.


Duş gelýän formalary
 • artelde
 • artelden
 • artele
 • arteli
 • artelimiziň
 • arteliniň
 • arteliň
 • artellerinde
 • artelleriniň