artbujak art‧bu‧jak

[a:rtbu:jak]

 1. Otyrýer, täret ýeri.

  • Ýagyş gurçugynyň bedenine lupa bilen seredip, öň tarap ujunda agyz deşigini, beýleki ujunda bolsa artbujagyny görmek bolýar. (W. F. Şalaýew, N. A. Rykow, Zoologiýa)

 2. Meşik, ýanlyk ýaly gaplaryň iki artky bujagy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem artbujak - artbujagy.


Duş gelýän formalary
 • artbujaga
 • artbujagy
 • artbujagyndan
 • artbujagyny
 • artbujagynyň
 • artbujagyň
 • artbujakda
 • artbujakdan