arkanjaklamak işlik

[arka:njaklamak]

seret arkanlamak 2

  • Serheň baş egip, arkanjaklap çykyp gidenden soňra, Hekimilmülk şol öňki ýagdaýynda guran agaç ýaly bolup durdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
  • arkanjaklady-da
  • arkanjaklap