arkan 1

Simden ýa-da süýümden işilip edilýän ýogyn ýüp.

arkan 2

[arka:n]

 1. Arkanlygyna, arkasyna, ýagyrnysy aşak, ýeňse.

  • Ili aldap, arkan düşüp ýatanlar, Pagtalyk diýip birin ikä satanlar. (Mollamurt, Saýlanan eserler)

  • Ol boýnunyň sandyrawuk hem güýçli hereketi bilen kellesini arkan taşlady. (M. Gorkiý, Ene)

  • Çüýşegöz kükregine çenli ýorgany çekip, arkan düşüp kuşetkanyň üstünde ýatyrdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Bir zadyň yzyna, tersine tarap.

  • Oturgyjyň ýagyrnyňa söýget berýän ýeri arkan ýazylyp gitdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Duşmanlaryň gatyrlary, ýabylary ürküp, arkan serpdiler. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Uçup gelýän guşlar arkan serpikdi.


Duş gelýän formalary
 • arkana
 • arkanlar
 • arkanlygyma
 • arkanlygyna
 • arkany
 • arkanyndan
 • arkanyň
 • arkanyňky