arkalaşyk at

Özara ylalaşykly kömek, gezekli-gezegine edilýän ýardam, dostlukly gatnaşyk.

 • Şu iki garyp maşgala arkalaşyk bilen daýhançylyk işine başladylar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem arkalaşyk - arkalaşygy.


Duş gelýän formalary
 • arkalaşyga
 • arkalaşygy
 • arkalaşygyna
 • arkalaşygynda
 • arkalaşygyndan
 • arkalaşygyny
 • arkalaşygynyň
 • arkalaşygyň
 • arkalaşykda
 • arkalaşyklar
 • arkalaşyklara
 • arkalaşyklary
 • arkalaşyklaryna
 • arkalaşyklaryndan
 • arkalaşyklarynyň
 • arkalaşyklaryň
 • arkalaşykly