arassalanmak a‧ras‧sa‧lan‧mak işlik

 1. Tämizlenmek, päkizelenmek, öz egin-başyňy arassa etmek.

 2. Özüň üçin bir zat arassalamak.

  • Käşir arassalanmak.

 3. Hapa-hupa zatlar aýrylmak.

  • Howly arassalandy.

 4. Saplanmak, dury edilmek, durlanmak.

  • Spirt arassalandy.

 5. Ýat elementlerden halas edilmek.

  • Ýurdy keseki ýurtlaryň goşunyndan arassalamak.


Duş gelýän formalary
 • arassalanan
 • arassalananda
 • arassalanandan
 • arassalanar
 • arassalanaryna
 • arassalandy
 • arassalanjak
 • arassalanlarynda
 • arassalanlaryndan
 • arassalanma
 • arassalanmadyk
 • arassalanmaga
 • arassalanmagy
 • arassalanmagyna
 • arassalanmagyny
 • arassalanmak
 • arassalanmalara
 • arassalanmaly
 • arassalanmalydy
 • arassalanmalydyr
 • arassalanman
 • arassalanmandygy
 • arassalanmasa
 • arassalanmazdan
 • arassalanmazlygy
 • arassalanmazlygynyň
 • arassalanmazyndan
 • arassalanmaýandygy
 • arassalanmaýar
 • arassalanyp
 • arassalanypdyr
 • arassalanýan
 • arassalanýar
 • arassalanýardylar