arassalamak a‧ras‧sa‧la‧mak işlik

 1. Tämizlemek, biriniň ýa bir zadyň ýüzündäki kiri, hapany aýryp arassa etmek.

  • Garnyny ýaryp, içini-bagrym arassaladylar. («Görogly» eposy)

  • Köwşi arassalamak.

 2. Gabygyny soýmak, daşyny artmak, bir zadyň gereksiz, hapa ýerini aýyrmak, artmak.

  • Sogan arassalamak. Ýörite maşynda pagtany arassalamak.

 3. Saplamak, durlamak.

  • Spirti arassalamak.

 4. Göçme manyda Ýat elementlerden halas etmek.

 5. Gepleşik dili Ogurlap lüt goýmak.

  • Ogrular öýde zat goýman arassalapdyrlar.


Duş gelýän formalary
 • arassalady
 • arassalady-da
 • arassaladyk
 • arassaladylar
 • arassaladym
 • arassaladyňmy
 • arassalajakdygyny
 • arassalalyň
 • arassalam
 • arassalama
 • arassalamadyk
 • arassalamaga
 • arassalamagy
 • arassalamagyň
 • arassalamak
 • arassalamakda
 • arassalamakdan
 • arassalamakdyr
 • arassalamaklyga
 • arassalamaklygy
 • arassalamaklygyň
 • arassalamaklyk
 • arassalamaly
 • arassalamalydyr
 • arassalaman
 • arassalamany
 • arassalamanyň
 • arassalan
 • arassalanda
 • arassalandan
 • arassalandy
 • arassalanlarynda
 • arassalanlaryndan
 • arassalansoň
 • arassalany
 • arassalanyndan
 • arassalanyňda
 • arassalanyňdan
 • arassalap
 • arassalapdy
 • arassalapdyr
 • arassalapdyrlar
 • arassalar
 • arassalardy
 • arassalaý
 • arassalaýan
 • arassalaýanam
 • arassalaýandygy
 • arassalaýandygyny
 • arassalaýar
 • arassalaýardy
 • arassalaýarlar
 • arassalaýarys
 • arassalaýyn